Lista wyróżnionych doktoratów z 2010 roku

1.

Anna Gajda

IBB

2.

Damian Graczyk

IBB

3.

Agata Jacewicz

IBB

4.

Henryk Korza

IBB, IIMCB

5.

Karolina Makieła-Dzbeńska

IBB

6.

Anna Muszewska

IBB

7.

Anna Trzemecka

IBB

8.

Joanna Stachowska-Piętka

IBIB

9.

Elżbieta Dudek

IBD

10.

Wojciech Grajkowski

IBD

11.

Aneta Kwiatkowska

IBD

12.

Monika Lewandowska

IBD

13.

Dominika Malińska

IBD

14.

Gabriela Mochol

IBD

15.

Łukasz Słomnicki

IBD

16.

Marzena Stefaniuk

IBD

17.

Dorota Wypych

IBD

18.

Daniel Bąk

IMDiK

19.

Katarzyna Gawęda-Walerych

IMDiK

20.

Aleksandra Habich

IMDiK

21.

Mirosław Janowski

IMDiK

22.

Anna Kaźmierczak

IMDiK

23.

Joanna Kowalczyk

IMDiK

Obrona pracy doktorskiej w IBD PAN

IBD

20 grudnia 2010 r. (poniedziałek), o godz. 12:00

odbędzie się
publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk biologicznych

mgr Magdaleny Ewy Tyburczy

pt. "Identyfikacja białek zależnych od kinazy mTOR i ocena roli nadmiernej aktywności kinaz mTOR i ERK w patologii podwyściółkowych gwiaździaków olbrzymiokomórkowych i glejaków"
Promotor: prof. dr hab. Bożena Kamińska-Kaczmarek
Recenzenci dr hab. Jacek Jaworski; prof. dr hab. Barbara Jarząb

Miejsce: IBD im. M. Nenckiego PAN, ul. Pasteura 3 , sala konferencyjna - II piętro

Obrona pracy doktorskiej w IBD PAN

IBD

15 listopada br. (poniedziałek), o godz. 12:00
odbędzie się
publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk biologicznych

mgr Marty Olchowik
pt. "Endocytic cargo transport via APPL-positive endosomes"

Promotor: dr hab. Marta Miączyńska, prof. nadzw.
Recenzenci: dr hab. Jerzy Dobrucki, prof. UJ; dr hab. Katarzyna Kwiatkowska, prof. nadzw.
Z pracą i recenzjami można zapoznać się w Bibliotece Instytutu

Miejsce: IBD PAN, ul. Pasteura 3, sala na II piętrze