11 Spotkanie Europejskiego Towarzystwa Wapniowego

IBD

W dniach 6-9 września 2010 r., w Warszawie, odbędzie się XI Zjazd Europejskiego Towarzystwa Wapniowego (European Calcium Society – ECS) poświęcony różnym aspektom biologicznej i patologicznej roli Wapnia i Białek Wiążących Wapń. European Calcium SocietyUdział w Spotkaniu potwierdziło wielu wybitnych naukowców, autorów przełomowych odkryć w tej dziedzinie nauki, m.in.: prof. Ernesto Carafoli z Włoch – laureat tegorocznej Nagrody Nenckiego.

Organizatorzy Zjazdu w Polsce: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M.Nenckiego PAN, Instytut Biochemii i Biofizyki oraz Uniwersytet Medyczny w Łodzi zaprosili do uczestnictwa w Spotkaniu - obok wybitnych specjalistów, również studentów i młodych adeptów nauki, którym wcześniej zapewnili bogatą ofertę stypendialną.

 

Zjazdy ECS odbywają się co 2 lata w różnych państwach europejskich i służą prezentowaniu wyników badań dotyczących roli jonów wapnia w zdrowiu i chorobach oraz działań zmierzających do znalezienia substancji skutecznych w terapii chorób związanych z zakłóceniem homeostazy wapniowej w organizmie.

Pierwsze spotkanie, poświęcone tej tematyce, zostało zorganizowane w 1977 roku
w Jabłonnie k/Warszawy z inicjatywy Prof. Witolda Drabikowskiego z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN. O tym wydarzeniu oraz o roli prof. Drabikowskiego i innych polskich uczonych w badaniach biologicznej roli wapnia przypomni specjalna sesja zorganizowana w ramach niniejszego Zjazdu.

Więcej informacji: www.ecs2010.eu