Inauguracja roku akademickiego 2010/2011 w Biocentrum Ochota

Biocentrum

11 października br., w gmachu IBIB PAN, rozpoczęto uroczyście rok akademicki studiów doktoranckich 2010/2011 Konsorcjum Biocentrum Ochota PAN. Spotkanie poprowadził prof. Jacek Kuźnicki – dyrektor Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej, sprawującego obecnie prezydencję w Biocentrum. Wśród gości spotkania byli m.in. prof. Michał Kleiber – prezes PAN oraz dyrektorzy Instytutów wchodzących w skład Konsorcjum.

Czytaj więcej...

Nagroda Marcelego Nenckiego 2010

IBD

CarafoliLaureatem tegorocznej Nagrody Marcelego Nenckiego, przyznawanej przez Instytut Biologii Doświadczalnej, jest Ernesto Carafoli – wybitny włoski biochemik , specjalista w zakresie roli wapnia jako cząsteczki sygnałowej w metabolizmie komórki, a także transportu jonów Ca2+ przez błony biologiczne. Nagrodę wręczono 20 lipca br., podczas wykładu profesora w ramach 16. Europejskiej Konferencji Bioenergetycznej (www.ebec2010.pl).

Więcej informacji na:  www.nencki.gov.pl/article/nagroda-nenckiego-2010

11 Spotkanie Europejskiego Towarzystwa Wapniowego

IBD

W dniach 6-9 września 2010 r., w Warszawie, odbędzie się XI Zjazd Europejskiego Towarzystwa Wapniowego (European Calcium Society – ECS) poświęcony różnym aspektom biologicznej i patologicznej roli Wapnia i Białek Wiążących Wapń. European Calcium SocietyUdział w Spotkaniu potwierdziło wielu wybitnych naukowców, autorów przełomowych odkryć w tej dziedzinie nauki, m.in.: prof. Ernesto Carafoli z Włoch – laureat tegorocznej Nagrody Nenckiego.

Czytaj więcej...