W stronę konsolidacji

Forum Akademickie


15.07.2010

(…) Prof. Michał Kleiber, prezes PAN, przedstawił działalność akademii w 2009 r. W ostatnich latach jednostki akademii konsolidują swe struktury i potencjał naukowy. Po Biocentrum Ochota, które powstało w 2007 r., w 2009 podpisano umowy o utworzeniu kolejnych tego rodzaju konsorcjów: Centrum Badań Ziemi i Planet (GeoPlanet), Centrum Fizyki i Chemii Nowych Materiałów (FICHEMAT) oraz Eko-Safety-Geo Centrum Badawcze PAN. (…)

Więcej …

Nalecz Institute of Biocybernetics and Biomedical Engineering Polish Academy of Sciences

Polish Market Online


26.03.2010

(…) IBBE PAS is the coordinator of a nationwide scientific network which conducts studies in the field of biomedical engineering (BIOMEN) and was a coordinator and co-implementer of the nationwide Foresight project concerning the development of "Scenarios of Medical Technologies' Development in Poland until 2020".

IBBE PAS has joined a newly established BIOCENTRUM Ochota consortium which gathers close to 2,000 researchers. The Institute has excellent facilities for the organisation of conferences and seminars.In 1988 the International Centre of Biocybernetics (ICB), in association with the Institute, began its activity. Till now more than one hundred seminars have been organised.(…)

Więcej…

Wrocławskie sympozjum międzynarodowe, podkreślające konieczność zmian w europejskich systemach organizacji i finansowania nauki

PAN


Biletyn nr 15/2009

(…) Jako wyraz rozwoju polskich środowisk naukowych, w tym badań naukowych i edukacji akademickiej, przedstawione zostało Biocentrum Ochota w Warszawie, skupiające Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, oraz instytuty Polskiej Akademii Nauk: Biochemii i Biofi zyki, Biologii Eksperymentalnej, Eksperymentalnej Medycyny, Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej oraz Badań Podstawowych Technologicznych. Wymienione Biocentrum zatrudnia obecnie 1400 pracowników oraz 400 doktorantów.(…)

Więcej…

Warszawski Kampus Ochota robi wrażenie w Waszyngtonie

Gazeta Wyborcza


1.12.2008

Kilka dni temu prof. Jacek Kuźnicki, dyrektor Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej (IIMCB) dał wykład w amerykańskich Narodowych Instytutach Zdrowia (National Institutes of Health) w Waszyngtonie.

Wizyta Kuźnickiego była organizowana przez polską ambasadę pospołu z Fundacją Fogarty, NIH i przedstawicielstwem Komisji Europejskiej. Miała na celu prezentację Instytutu i innych placówek tworzących Kampus Ochota, jako miejsca, gdzie młodzi obiecujący naukowcy mogą z powodzeniem rozwijać swoje kariery i które powinni rozważyć jako przyszłe miejsce pracy. (…)

Więcej…

Zmiany w nauce według akademików

Forum Akademickie


nr 7/8 2008

(…)Prof. Michał Kleiber, prezes PAN, powiedział, że Akademia powinna mieć wpływ na politykę naukową państwa i sposób podziału pieniędzy na badania naukowe. Polska Akademia Nauk podjęła już szereg reform i może stać się liderem zmian w przekształcaniu nauki polskiej, stwierdził. PAN konsoliduje swoje placówki, zawiązuje sieci badawcze, tzw. centra naukowe, które w przyszłości mogłyby stać się podmiotami prawnymi – prezes PAN podał przykład Biocentrum Ochota. Prof. Kleiber wspomniał o przygotowaniach do utworzenia kolejnych 3 centrów, a w przyszłości widziałby zgrupowanie instytutów PAN w 18 centrów naukowych.(…)

Więcej…

Przełom naukowy?

Polska PL


28.04.2008

(…)Elementem reformy PAN jest także zainicjowanie procesu koncentracji potencjału naukowego tej instytucji. Pierwsze konsorcjum naukowe - Biocentrum Ochota - powstało w grudniu ubiegłego roku. Połączyło ono wysiłki merytoryczne sześciu dużych warszawskich instytutów badawczych. Wkrótce ilość podobnych inicjatyw ma się znacznie zwiększyć. Planowane jest m.in. powołanie Centrum Badań Humanistycznych oraz Centrum Badań Społecznych.(…)

Więcej…

Nauka i nauczka

Polityka PL


Jacek Żakowski, Edwin Bendyk

nr 16 (2450) z dn. 2008-04-19; s. 16-18

Miała być rewolucja. I będzie. Ale kontrolowana. Ci, którzy uważali, że polska nauka i wyższa edukacja wymagają naprawy – będą zadowoleni. Radykałowie raczej się rozczarują.

(…)Rozpoczęła się konsolidacja potencjału naukowego PAN, w grudniu ub.r. powstało pierwsze konsorcjum naukowe Biocentrum Ochota, łączące merytorycznie sześć dużych warszawskich instytutów badawczych. Biocentrum Ochota ma być modelowym rozwiązaniem dla kolejnych podobnych inicjatyw, jak Centrum Badań Humanistycznych, Centrum Badań Społecznych i wiele innych. (…)

Więcej …

Wygrać z epilepsją

Gazeta Wyborcza


11.03.2008

(…) Aż u trzech czwartych pacjentów leczonych na tzw. padaczkę skroniową dorosłych środki farmakologiczne zawodzą; pewnym wyjściem jest operacja mózgu i wycięcie jego fragmentu, ale wiąże się to z ryzykiem i ze skutkami ubocznymi. Dlatego tak ważne może stać się odkrycie naukowców z Polski, o którym donosi "Journal of Cell Biology". Badacze z Pracowni Neuromorfologii oraz Pracowni Neurobiologii Molekularnej warszawskiego Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN opisali mechanizm, który może leżeć u samych podstaw rozwoju epilepsji.

Więcej…