Inauguracja roku akademickiego 2010/2011 w Biocentrum Ochota

Biocentrum

11 października br., w gmachu IBIB PAN, rozpoczęto uroczyście rok akademicki studiów doktoranckich 2010/2011 Konsorcjum Biocentrum Ochota PAN. Spotkanie poprowadził prof. Jacek Kuźnicki – dyrektor Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej, sprawującego obecnie prezydencję w Biocentrum. Wśród gości spotkania byli m.in. prof. Michał Kleiber – prezes PAN oraz dyrektorzy Instytutów wchodzących w skład Konsorcjum.

 

Po przywitaniu wszystkich obecnych prof. Kuźnicki odczytał list p. Barbary Kudryckiej - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, skierowany do młodych naukowców, a następnie podziękował prof. Zbigniewowi Czernickiemu - dyrektorowi IMDiK PAN, który po dwóch kadencjach kierowania Instytutem podejmuje nowe wyzwania naukowe, za inicjatywę utworzenia Biocentrum Ochota i współpracę przez ostatnie 8 lat.
Kolejną, niezwykle podniosłą, chwilą było wręczenie statuetek i dyplomów autorom najlepszych prac doktorskich 2009/2010 w Instytutach Biocentrum. Prezes PAN, który wręczał nagrody, serdecznie pogratulował laureatom i jednocześnie podkreślił, że zarówno oni, jako młodzi naukowcy oraz ich koledzy, którzy rozpoczynają dopiero edukację w Biocentrum są świadkami dużych zmian, w związku z czym życzył wszystkim obecnym, by ten wyjątkowy rok refom polskiej nauki dał im wiele możliwości rozwoju i sukcesów.

Każdy Instytut Biocentrum, w okresie swojej prezydencji, wyznacza dodatkowy zakres działań dla Konsorcjum. W planach MIBMiK, które podczas spotkania przedstawił prof. Kuźnicki, realizowanych pod hasłem „ Increased Integration „, znalazły się m.in.: warsztaty komunikacji naukowej prof. P.Potworowskiego, rewitalizacja strony internetowej Konsorcjum, utworzenie Ośrodka Transferu Technologii dla Biocentrum, czy wspólne wykłady i studia doktoranckie dla studentów Instytutów Konsorcjum. W tym roku akademickim naukę w ramach Międzynarodowych Projektów Doktoranckich Fundacji na rzecz Nauki Polskiej IBB-IIMCB rozpocznie 18 osób, realizując program „Płd. programme in Molecular Biology: Studies of nucleic acids and proteins - from basic to applied research”.

Kolejnym, ważnym momentem uroczystości było wręczenie dyplomów osobom, które otrzymały stypendia w ramach Programu „Wsparcie przedsiębiorczości naukowców bio tech med poprzez stypendia, staże i szkolenia”, realizowanego przez Ośrodek Transferu Technologii Biocentrum Ochota. Założenia programu przedstawił dr Adam Sobczak, wychowanek Biocentrum.

Drugą część uroczystości uświetniły obecności i wykłady dwóch niezwykłych osobowości naukowych.
Prof. Frauke Melchior z Centrum Biologii Molekularnej Uniwersytetu w Heidelbergu przedstawiła znaczenie SUMO dla innych białek w komórce („How SUMO wrestles otheir proteins?”), natomiast
dr Piotr Borowicz z Instytutu Biotechnologii i Antybiotyków przybliżył obecnym problem „ Komercjalizacji leków syntetycznych: polskich insulin rekombinowanych”.

Spotkanie zakończyły życzenia prof. Kuźnickiego, skierowane do osób rozpoczynających edukację w Instytutach Konsorcjum: wspaniałych wyników i sukcesów w trakcie studiów w Biocentrum Ochota.

  1. List p.Barbary Kudryckiej – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  2. List p. Adama Struzika – Marszałka Województwa Mazowieckiego
  3. Lista wyróżnionych za najlepsze prace doktorskie 2009/2010
  4. Lista stypendystów Ośrodka Transferu Technologii Biocentrum Ochota
  5. Lista doktorantów Międzynarodowych Projektów Doktoranckich Fundacji na rzecz Nauki Polskiej IBB PAN-IIMCB
  6. Galeria