Zaproszenie na konferencję

Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji Advances in neuroscience and neurotechnologies: new ethical and governance questions,

która odbędzie się 9 listopada 2017 r. (czwartek) w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN, Warszawa, ul. A. Pawińskiego 5.

Organizatorem konferencji jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a współorganizatorami są Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN i Fundacja na rzecz Nauki Polskiej.

Celem konferencji jest określenie standardów etycznych w postępowaniu z pacjentami z rozpoznaną chorobą otępienną oraz budowanie relacji pomiędzy nauką a społeczeństwem w procesie prowadzenia badań naukowych na mózgu i zastosowania innowacyjnych neurotechnologii.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Program konferencji.

Formularz rejestracji na konferencję: