IMDIK - poszukuje badacza na staż podoktorski oraz doktoranta

IMDIK

Pracownia Multi-omiki Chorób Człowieka
Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M.Mossakowskiego
Polskiej Akademii Nauk
poszukuje badacza na staż podoktorski oraz doktoranta
w projekcie „Multi-onko-mapa: Mapowanie funkcji wiodących onkogenów w chorobach nowotworowych
człowieka metodami multi-omiki” (dr Dawid Walerych)

PDF - PL,

PDF - EN