IMDiK - job vacancy for the position of assistant in the Laboratory of Preclinical Research and Environmental Agents

IMDIK

Job Vacancy is announced

by the Director of Mossakowski Medical Research Institute, Polish Academy of Sciences

for the position of

assistant

in the Laboratory of Preclinical Research and Environmental Agents

Czytaj więcej...

IMDik - nabór na stanowisko asystenta w Pracowni Badań Przedklinicznych Związków Neuroprotekcyjnych i Czynników Środowiskowych

IMDIK

Dyrektor

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

 

ogłasza konkurs na stanowisko

asystenta

w Pracowni Badań Przedklinicznych Związków Neuroprotekcyjnych i Czynników Środowiskowych

Czytaj więcej...

IMDiK - job vacancy for the position of assistant professor or professor of the institute or professor* and head of the Department of Renal and Body Fluid Physiology

IMDIK

Job Vacancy is announced

by the Director of Mossakowski Medical Research Institute, Polish Academy of Sciences

for the position of

assistant professor or professor of the institute or professor*

and head of the Department of Renal and Body Fluid Physiology

Czytaj więcej...

IMDik - nabór na stanowisko adiunkta lub profesora instytutu lub profesora* z jednoczesnym powierzeniem funkcji kierownika Zakładu Fizjologii Nerek i Płynów Ustrojowych

IMDIK

Dyrektor

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko

adiunkta lub profesora instytutu lub profesora*

z jednoczesnym powierzeniem funkcji

kierownika Zakładu Fizjologii Nerek i Płynów Ustrojowych

Czytaj więcej...

IMDiK - job vacancy for the position of assistant professor or professor of the institute or professor and head of the Department of Experimental and Clinical Neuropathology

IMDIK

Job Vacancy is announced

by the Director of Mossakowski Medical Research Institute, Polish Academy of Sciences

for the position of

assistant professor or professor of the institute or professor*

and head of the Department of Experimental and Clinical Neuropathology

Czytaj więcej...

IMDik - nabór na stanowisko adiunkta lub profesora instytutu lub profesora w Zakładzie Neuropatologii Doświadczalnej i Klinicznej z jednoczesnym powierzeniem funkcji kierownika Zakładu Neuropatologii Doświadczalnej i Klinicznej

IMDIK

Dyrektor

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko

adiunkta lub profesora instytutu lub profesora*

z jednoczesnym powierzeniem funkcji

kierownika Zakładu Neuropatologii Doświadczalnej i Klinicznej

Czytaj więcej...

IMDiK - job vacancy for the position of specialist in the Department of Neurogenetics and Functional Genomics

IMDIK

Job Vacancy is announced

by the Director of Mossakowski Medical Research Institute, Polish Academy of Sciences

for the position of

specialist

in the Department of Neurogenetics and Functional Genomics

Czytaj więcej...

IMDik - nabór na stanowisko inżynieryjno-techniczne (specjalista) w Zakładzie Neurogenetyki i Genomiki Funkcjonalnej

IMDIK

Dyrektor

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

 

 

ogłasza nabór na stanowisko

inżynieryjno-techniczne (specjalista)

w Zakładzie Neurogenetyki i Genomiki Funkcjonalnej

Czytaj więcej...