Uroczystość wręczenia dyplomów Nagród Naukowych i Wyróżnień Wydziału Nauk Medycznych PAN

Dnia 14 grudnia 2016 r.  w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów Nagród Naukowych i Wyróżnień Wydziału Nauk Medycznych PAN.

Z ogromną przyjemnością przyjęliśmy wiadomość, że uchwałą Wydziału V Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk w dniu 24 listopada 2016 r. została  przyznana  Nagroda  Naukowa Wydziału Nauk Medycznych PAN zespołowi w składzie: Prof. dr hab. Monika Puzianowska-Kuźnicka, Prof. dr hab. Edward Franek, dr hab. Małgorzata Mossakowska, za cykl publikacji pt. „Genetyczne, biochemiczne, kliniczne i epidemiologiczne aspekty starzenia ze szczególnym uwzględnieniem starzenia pomyślnego”.

Więcej informacji o nagrodach i wyróżnieniach Wydziału V PAN znajduje się na stronie:

http://instytucja.pan.pl/index.php/aktwydz5/4327-nagrody-i-wyroznienia-naukowe-wydzialu-nauk-medycznych-pan-w-2016-roku