Bioczujniki i mikroukłady do wieloparametrowej analizy biochemicznej

IBIB

(Pracownia Bioczujników i Mikrosystemów Analitycznych Zakładu Mikrobiosystemów Hybrydowych i Analitycznych , kierownik pracowni – prof. nadzw. dr hab. inż. Dorota G. Pijanowska)

Głównym czynnikiem motywacyjnym do działań w obszarze badań nad bioczujnikami i mikroukładami analitycznymi jest zwiększający się popyt na przenośne miniaturowe urządzenia analityczne takie, jak bioczujniki do pojedynczych oznaczeń i ciągłego monitorowania, oraz mikrosystemy analityczne do jednoczesnych oznaczeń kilku substancji biochemicznych, które mogłyby być stosowane do badań 'przy łóżku pacjenta' (point-of-care). Najistotniejsze cechy bioczujników to krótki czas odpowiedzi, niezawodność i niska cena pojedynczego oznaczenia.

Wiecej...

Metody wizualizacji i analizy procesów zachodzących w populacjach żywych komórek dla potrzeb diagnostyki i terapii

IBIB

(Pracownia Systemów Przetwarzania Mikroskopowej Informacji Obrazowej Zakładu Mikrobiosystemów Hybrydowych i Analitycznych , kierownik pracowni - dr Anna Korzyńska)

Badania naukowe Pracowni są skoncentrowane na dwóch ściśle powiązanych celach:

  • rozwoju metod przetwarzania i analizy obrazów barwionych immunohistochemicznie cienkich skrawków tkanek i obrazów mikroskopowych żywych komórek;
  • wspomaganiu rozwoju metod diagnostycznych, terapeutycznych i badań naukowych w biologii drogą ilościowej analizy morfologii i zachowania indywidualnych komórek oraz ich populacji z użyciem metod analizy obrazów.

Więcej...

Hybrydowe układy do produkcji czynników biologicznych

IBIB

(Pracownia Hybrydowych Systemów Regulacji Procesów Biologicznych Zakładu Mikrobiosystemów Hybrydowych i Analitycznych , kierownik pracowni – prof. nadzw. dr hab. inż. Ludomira Granicka

Enkapsulacja materiału biologicznego w membranach znajduje szereg zastosowań biotechnologicznych lub biomedycznych, jak np.: zastąpienie, naprawa,czy wspomaganie funkcjonowania chorej tkanki.
Przedmiotem badań jest zagadnienie immunoizolacji materiału biologicznego w membranach w celu uzyskania układów do produkcji substancji biologicznie aktywnych, przy użyciu różnych technik jak  m. in. makroenkapsulacja lub nanoopłaszczanie.

Więcej...

Rekonstrukcja i regeneracja tkanek do zastosowań biomedycznych

IBIB

( Pracownia Inżynierii Tkankowej Zakładu Mikrobiosystemów Hybrydowych i Analitycznych, kierownik Pracowni - Dr Krzysztof Pluta)

Inżynieria tkankowa wprowadza nowe możliwości do terapii opartych na zastosowaniu modyfikowanych komórek.
Celem badań jest opracowanie metod rekonstrukcji tkanek i organów in vitro w celu odtworzenia utraconych funkcji organizmu. Uwaga naukowców skupiona jest obecnie na dwóch tematach badawczych: biosztucznej wątrobie oraz na metodach izolacji i różnicowania mezenchymalnych komórek macierzystych.

Więcej...