XIX Krajowej Konferencji Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna

Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk, Polskie Towarzystwo Inżynierii Biomedycznej oraz Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk zapraszają
w dniach 14 – 16 października 2015 r. do udziału w
XIX Krajowej Konferencji Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna
Szczegółowe informacje: http://ibib.waw.pl/kbib/index.html