BioCEN

BioCENBioCentrum Edukacji Naukowej BioCEN - dawna  Szkoła Festiwalu Nauki, to pierwsze na taką skalę przedsięwzięcie edukacyjne w Polsce, którego celem jest przybliżenie współczesnej wiedzy biologicznej uczniom, nauczycielom i innym zainteresowanym tą tematyką.

Założone przez Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN oraz Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, wśród obecnych organizatorów ma także Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego  oraz Festiwal Nauki i Fundację BioEdukacji. W latach 2004-2009 współorganizatorem BioCEN była także Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego.

BioCEN  jest platformą spotkań społeczeństwa z naukowcami i wynikami ich pracy. Powstało w 2002 roku z inicjatywy młodych biologów, którzy dostrzegli fakt, iż wyniki badań biologicznych opuściły mury laboratoriów naukowych, a na życie codzienne coraz większy wpływ mają nauka i nowoczesne technologie.

Nad programem działalności BioCEN czuwa Rada Programowa, w skład której wchodzą dyrektorzy wymienionych instytucji założycielskich. Chociaż działa w Warszawie, to współorganizuje wydarzenia w całej Polsce, kładąc szczególny nacisk na dotarcie do nauczycieli i uczniów z mniejszych miejscowości. BioCEN stara się o jak największą dostępność: organizowane zajęcia są bezpłatne lub odpłatne w niewielkim stopniu, dzięki dofinansowaniu pozyskiwanemu przez Fundację BioEdukacji.

Więcej...