Granty

Pozyskiwanie funduszy na działalność naukową jest jednym z priorytetowych zadań Biocentrum Ochota. Do chwili obecnej, w okresie 32 miesięcy istnienia, Konsorcjum uzyskało dotacje, głównie unijne, na następujące projekty:

 1. Projekty w trakcie realizacji:
  • Wsparcie przedsiębiorczości naukowców bio tech med. przez stypendia, staże i szkolenia ( 2010-2014), w ramach którego Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej , główny partner projektu, utworzył Ośrodek Transferu Technologii - Bio-Technology Innovations Platform. Pierwszą inicjatywą Ośrodka jest program stypendialny dla doktorantów realizujących projekty aplikacyjne.

  • Ośrodek Transferu Technologii obsługujący Biocentrum Ochota (2010- 2013), utworzenie ośrodka, którego działalność będzie wspomagać m.in.: rozwój współpracy Instytutów Biocentrum z firmami funkcjonującymi w obszarze bio-tech-med czy budowanie bazy projektów oraz pomysłów na projekty, a także weryfikację ich potencjału komercyjnego

  • GRID Biocentrum Ochota – infrastruktura dla rozwoju strategicznych kierunków biologii i medycyny (2009-2013), którego działania są skoncentrowane na utworzeniu zintegrowanej infrastruktury informatycznej Biocentrum Ochota, umożliwiającej powstanie, rozbudowę i scalenie baz danych i aplikacji w obszarze zastosowań Bio-Info-Tech na bazie unikalnych w skali kraju serwisów istniejących już w Instytutach należących do Konsorcjum

  • Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT (2007-2013), którego celem jest utworzenie w Warszawie Ośrodka badań biomedycznych, złożonego ze ściśle współpracujących ze sobą środowiskowych centrów naukowych, prowadzących interdyscyplinarne badania podstawowe oraz badania dotyczące nowych metod diagnostycznych i terapeutycznych w odniesieni do chorób układów krążenia i nerwowego, a także chorób nowotworowych i związanych z procesem starzenia.

 2. Projekty zakończone:
  • Wizualizacja zjawisk biomedycznych – BIOWIZJA (2008-2009) – polegający na stworzeniu sieci naukowej BIOWIZJA, wspomagającej rozwój metod wizualizacji zjawisk biologicznych