IMDiK - Technik Laboratoryjny – Laborant w Pracowni Immunologii IMDiK PAN

IMDIK

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

w Warszawie

 

poszukuje osoby na stanowisko:

Technik Laboratoryjny – Laborant

Data ogłoszenia: 08.02.2024 r.

Termin składania ofert: 25.02.2024 r.

Numer postępowania: PI.110.3.2024 r.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: marzec 2024 r.

Link do strony: www.imdik.pan.pl

Link do strony Pracowni Immunologii: https://www.imdik.pan.pl/pl/pracownie-badawcze/1289-pracownia-immunologii

 

Opis czynności w ramach stanowiska pracy:

 • Prowadzenie ewidencji odczynników i materiałów laboratoryjnych
 • Podstawowe czynności związane z utrzymaniem ciągłości pracy laboratorium biologii molekularnej i komórkowej, tj. sterylizacja materiałów, obsługa zmywarki, utrzymywanie ogólnego porządku w laboratoriach
 • Monitorowanie stanu i utrzymanie sprzętu laboratoryjnego (m. in. wymiana wody w inkubatorach, łaźniach wodnych, mycie i sterylizacja inkubatorów, ław laminarnych)
 • Kontrola i utylizacja odpadów laboratoryjnych
 • Przygotowywanie niektórych odczynników laboratoryjnych, podłoży hodowlanych, izolacja komórek jednojądrzastych krwi obwodowej
 • Współpraca z Koordynatorem laboratorium, w tym prowadzenie ewidencji dostaw, prowadzenie zamówień laboratorium na usługi, sprzęt badawczy i podstawowe materiały
 • Wykonywanie innych zadań administracyjnych, w tym przyjmowanie i wysyłanie korespondencji laboratoryjnej oraz współpraca z firmami kurierskimi

 

Wymagania:

 • wykształcenie: preferowane wykształcenie wyższe co najmniej I stopnia (licencjat) na kierunku biologia, biotechnologia, farmacja, medycyna lub pokrewne (dopuszczalne wykształcenie średnie),
 • doświadczenie praktyczne (co najmniej 1 rok) w pracy laboratoryjnej w zakresie biologii molekularnej i komórkowej,
 • sumienność, dokładność, bardzo dobra organizacja pracy,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,
 • znajomość pakietu Microsoft Office, ze szczególnym uwzględnieniem MS Word i MS Excel,
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem,
 • doświadczenie w pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:

 • możliwość pracy w inspirującym i innowacyjnym środowisku badawczym,
 • zatrudnienie na umowę o pracę (pełny etat) na czas określony z możliwością przedłużenia
 • Możliwość udziału w projekcie badawczym, co będzie wiązało się z wyższym wynagrodzeniem
 • Atrakcyjny pakiet socjalny
 • Dodatki do wynagrodzenia m.in. dodatek stażowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne
 • Pakiet benefitów, tj. karta Multisport – Plus, dofinansowanie nauki języków;
 • Możliwość skorzystania z ubezpieczenia na życie oraz medycznego na preferencyjnych warunkach

 

Prosimy o złożenie następujących dokumentów:

 • List motywacyjny z uzasadnieniem zainteresowania i opisem doświadczenia zawodowego
 • CV kandydata
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawierające zdanie:

„Zgadzam się na przetwarzanie przez Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im.   Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie danych osobowych zawartych w moim CV i innych dokumentach dołączonych do CV, dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko technika laboratoryjnego”, zgodnie z Ustawa z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych.

 

Dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

do dnia 25 lutego 2024 r.,

w tytule wiadomości prosimy wpisać: numer postępowania PI.110.3.2024

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: marzec 2024 r.

 

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie możliwość zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne tylko wybranych kandydatów.

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwanym RODO, informujemy, że:

-         Administratorem danych osobowych jest Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk, 02-106 Warszawa, ul. A. Pawińskiego 5 (zwany dalej IMDiK PAN).

-         W IMDiK PAN wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.

-         Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez IMDiK PAN postępowania rekrutacyjnego/konkursu na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, zakończonego ewentualnym zawarciem umowy.

-         Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego administratora, o którym mowa w art. 22' Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Pozostałe dane będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), rozumianej jako przesłanie zgłoszenia rekrutacyjnego/konkursowego do IMDiK PAN, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji/konkursie. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w dokumentach.

-         Zgłaszając swoją kandydaturę wyraża Pani/Pan zgodę na to, że w przypadku wygrania rekrutacji/konkursu Pani/Pana imię i nazwisko wraz z informacją o rekomendacji do zatrudnienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej IMDiK PAN.

-         Zgłoszenia kandydatów niewybranych w danej rekrutacji/konkursie zawierające dane osobowe, będą przetwarzane maksymalnie do trzech miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, a następnie zostaną usunięte.

-         Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące obsługę administracyjno-organizacyjną oraz podmioty uprawnione.

-         W granicach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również na przetwarzanie danych, które administrator przetwarza na podstawie innych przepisów.

-         Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).