IMDiK - Doktorant/Doktorantka, Stypendysta/Stypendystka w Pracowni Immunologii IMDiK PAN

IMDIK

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

w Warszawie

 

poszukuje osoby na stanowisko:

Doktoranta/Doktorantki, Stypendysty/Stypendystki  w Pracowni Immunologii IMDiK PAN

Czytaj więcej...

IMDiK - PhD Candidate/Fellow in the Laboratory of Immunology

IMDIK

Mossakowski Medical Research Institute

Polish Academy of Sciences

in Warsaw

 

is looking for

a PhD Candidate/Fellow in the Laboratory of Immunology

Czytaj więcej...

IMDiK - POST-DOC w Pracowni Immunologii IMDiK PAN

IMDIK

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

w Warszawie

 

poszukuje osoby na stanowisko:

POST-DOC w Pracowni Immunologii IMDiK PAN

Czytaj więcej...

IMDiK - POST-DOC in the Laboratory of Immunology

IMDIK

Mossakowski Medical Research Institute

Polish Academy of Sciences

in Warsaw

 

is looking for

a POST-DOC in the Laboratory of Immunology

Czytaj więcej...

IMDik - nabór na stanowisko POST-DOC w Pracowni Immunologii IMDiK PAN

IMDIK

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

poszukuje osoby na stanowisko:

POST-DOC w Pracowni Immunologii IMDiK PAN

Czytaj więcej...

IMDiK - POST-DOC in the Laboratory of Immunology

IMDIK

Mossakowski Medical Research Institute

Polish Academy of Sciences in Warsaw

is looking for

a POST-DOC in the Laboratory of Immunology

Czytaj więcej...

IMDiK - PhD Candidate/Fellow in the Laboratory of Immunology

IMDIK

Mossakowski Medical Research Institute

Polish Academy of Sciences in Warsaw

is looking for

a PhD Candidate/Fellow in the Laboratory of Immunology

Czytaj więcej...

IMDik - nabór na stanowisko Doktoranta/Doktorantki, Stypendysty/Stypendystki w Pracowni Immunologii IMDiK PAN

IMDIK

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

poszukuje osoby na stanowisko:

Doktoranta/Doktorantki, Stypendysty/Stypendystki w Pracowni Immunologii IMDiK PAN

Czytaj więcej...

IMDik - nabór na stanowisko Koordynator/-ka ds. projektów naukowych

IMDIK

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

poszukuje osoby na stanowisko:

Koordynator/-ka ds. projektów naukowych

Czytaj więcej...

IMDik - nabór na stanowisko Specjalisty ds. wsparcia laboratoryjnego

IMDIK

Dyrektor

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

poszukuje osoby na stanowisko:

Specjalista ds. wsparcia laboratoryjnego

Czytaj więcej...