IMDiK - Technik Laboratoryjny – Laborant/Laborantka

IMDIK

Dyrektor Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

 

ogłasza nabór na stanowisko:

Technik Laboratoryjny – Laborant/Laborantka

 

Miejsce pracy: Warszawa

Data ogłoszenia: 19.02.2024 r.

Termin składania ofert: 18.03.2024 r.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: marzec/kwiecień 2024 r.

Numer postępowania: ZFD.110.1.2024

Link do strony: www.imdik.pan.plDo zadań ww. osoby będzie należało m. in.: 

 • czynności związane z utrzymaniem ciągłości pracy laboratorium, przygotowywanie odczynników laboratoryjnych, podłoży hodowlanych
 • prowadzenie hodowli komórek
 • cięcie i przygotowywanie materiału biologicznego do badań mikroskopowych
 • barwienia histologiczne i immunohistochemiczne oraz analizy biochemiczne

 

 

Wymagania: 

 • Wykształcenie: średnie (szkoła średnia w zawodzie technik analityk) lub wyższe (analityka medyczna, diagnostyka biochemiczno-molekularna, chemia analityczna,  biologia itp.) 
 • Kreatywność, otwartość na nowe wyzwania, dobra organizacja pracy laboratoryjnej oraz samodzielność w rozwiązywaniu problemów technicznych związanych z pracą w laboratorium 

Doświadczenie w pracy laboratoryjnej w zakresie: 

 • Znajomość podstawowych metod biochemicznych (izolacja i oznaczanie poziomu białek, metody immunochemiczne w tym elektroforetyczny rozdział białek i metoda western blot, ELISA) 
 • Znajomość metod histologicznych i immunohistologicznych (przygotowywanie preparatów tkanek, barwienie oraz reakcje immunologiczne). 
 • mile widziane doświadczenie w metodach oznaczania kwasów nukleinowych (PCR, RT-PCR lub pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi) 

 

 

Oferujemy:

 • możliwość pracy w inspirującym i innowacyjnym środowisku badawczym
 • zatrudnienie na umowę o pracę (pełny etat) na czas określony z możliwością przedłużenia,
 • dodatki do wynagrodzenia m.in. dodatek stażowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 • dodatkowe wsparcie z funduszu socjalnego,
 • stabilne i przejrzyste warunki zatrudnienia,
 • pracę w otwartym i chętnie dzielącym się wiedzą Zespole

 

 

 

 

Składanie dokumentów:

Prosimy o przesłanie CV kandydata oraz listu motywacyjny z uzasadnieniem zainteresowania i opisem doświadczenia zawodowego. Dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 18 marca 2024 r., w tytule wiadomości prosimy wpisać: numer postępowania ZFD.110.1.2024

 

Termin składania ofert: 18.03.2024 r.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: marzec/kwiecień 2024 r.

 

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie możliwość zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne tylko wybranych kandydatów.

 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawierające zdanie:

„Zgadzam się na przetwarzanie przez Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im.   Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie danych osobowych zawartych w moim CV i innych dokumentach dołączonych do CV, dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko technika laboratoryjnego”, zgodnie z Ustawa z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych.

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwanym RODO, informujemy, że: - Administratorem danych osobowych jest Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN, 02-106 Warszawa, ul. A. Pawińskiego 5 (zwany dalej IMDiK PAN). - W IMDiK PAN wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN. - Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez IMDiK PAN postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, zakończonego ewentualnym zawarciem umowy. - Aby przeprowadzić postępowanie rekrutacyjne, wymagamy podania następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Ich podanie jest niezbędne dla udziału w rekrutacji, na podstawie art. 22' Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). - Pozostałe dane (np. wizerunek) będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą Pani/Pan wyraża wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne a ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w dokumentach. - Zgłaszając swoją kandydaturę wyraża Pani/Pan zgodę na to, że w przypadku wygrania rekrutacji Pani/Pana imię i nazwisko wraz z informacją o rekomendacji do zatrudnienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej IMDiK PAN. - Dane osobowe kandydatów niewybranych w danym naborze, zawarte w dokumentach aplikacyjnych, będą przetwarzane maksymalnie do miesiąca od zakończenia procesu rekrutacji, a następnie zostaną usunięte. - Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące obsługę administracyjno-organizacyjną oraz podmioty uprawnione. - W granicach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również na przetwarzanie danych, które administrator przetwarza na podstawie innych przepisów. - Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. - Dane osobowe nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym poprzez profilowanie). - Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). - W sprawie danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z IMDiK PAN pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.