Prezydencja

 

 

 

Obecnie, od 1 maja 2019 do 31 października 2019 działalności Konsorcjum Biocentrum Ochota PAN przewodniczy Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, a funkcję Prezesa Rady Dyrektorów pełni prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński

 


 

W poprzednich okresach przewodnictwo Konsorcjum Biocentrum Ochota i funkcja Prezesa Rady Dyrektorów Konsorcjum powierzane były według następującej kolejności:

 

imdik

Pierwszą Prezydencję w Biocentrum Ochota, w okresie od 2008.01.01 do 2008.06.30 sprawował Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN. Przewodniczącym Rady Dyrektorów był wówczas prof. dr hab. Zbigniew Czernicki

 

ibb

W okresie od 2008.07.01 do 2008.12.31 partnerem przewodniczącym był Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, a funkcję Prezesa Rady Dyrektorów pełnił prof. dr hab. Piotr Zielenkiewicz

 

ibib

W okresie od 2009.01.01 do 2009.06.30 partnerem przewodniczącym był Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN, a funkcję Prezesa Rady Dyrektorów pełnił prof. dr hab. Jan Wójcicki

 

ibd

W okresie od 2009.07.01 do 2009.12.31 partnerem przewodniczącym był Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN, a funkcję Prezesa Rady Dyrektorów pełnił prof. dr hab. Adam Szewczyk

 

ippt

W okresie od 2010.01.01 do 2010.06.30 partnerem przewodniczącym był Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, a funkcję Prezesa Rady Dyrektorów pełnił prof. dr hab. Andrzej Nowicki

 

mibmik

W okresie od 2010.07.01 do 2010.12.31 partnerem przewodniczącym był Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, a funkcję Prezesa Rady Dyrektorów pełnił prof. dr hab. Jacek Kuźnicki

 

imdik

W okresie od 2011.01.01 do 2011.06.30 partnerem przewodniczącym był Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, a funkcję Prezesa Rady Dyrektorów pełnił prof. dr hab. Andrzej W. Lipkowski

 

ibb

W okresie od 2011.07.01 do 2011.12.31 partnerem przewodniczącym był Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, a funkcję Prezesa Rady Dyrektorów pełnił prof. dr hab. Piotr Zielenkiewicz

 

ibib

W okresie od 2012.01.01 do 2012.06.30 partnerem przewodniczącym był Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN, a funkcję Prezesa Rady Dyrektorów pełnił prof. dr hab. Jan Wójcicki

 

ippt

W okresie od 2012.07.01 do 2012.12.31 partnerem przewodniczącym był Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, a funkcję Prezesa Rady Dyrektorów pełnił prof. dr hab. Andrzej Nowicki

 

ibd

W okresie od 2013.01.01 do 2013.06.30 partnerem przewodniczącym był Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN, a funkcję Prezesa Rady Dyrektorów pełnił prof. dr hab. Adam Szewczyk

 

mibmik

W okresie od 2013.07.01 do 2013.12.31 działalności Konsorcjum Biocentrum Ochota PAN przewodniczy Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, a funkcję Prezesa Rady Dyrektorów pełnił prof. dr hab. Jacek Kuźnicki

 

imdik

W okresie od 2014.01.01 do 2014.06.30 partnerem przewodniczącym był Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, a funkcję Prezesa Rady Dyrektorów pełnił prof. dr hab. Andrzej W. Lipkowski

 

ibb

W okresie od 2014.07.01 do 2014.12.31 partnerem przewodniczącym był Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, a funkcję Prezesa Rady Dyrektorów pełnił prof. dr hab. Piotr Zielenkiewicz

 

ibib

W okresie od 2015.01.01 do 2015.06.30 partnerem przewodniczącym był Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN, a funkcję Prezesa Rady Dyrektorów pełnił prof. dr hab. inż. Adam Liebert

 

ibd

W okresie od 2015.07.01 do 2015.12.31 partnerem przewodniczącym był Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN, a funkcję Prezesa Rady Dyrektorów pełnił prof. dr hab. Adam Szewczyk

 

W okresie od 2016.01.01 do 2016.06.30 partnerem przewodniczącym był Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, a funkcję Prezesa Rady Dyrektorów pełnił prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński

 

mibmik

W okresie od 2016.07.01 do 2016.12.31 działalności Konsorcjum Biocentrum Ochota PAN przewodniczy Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, a funkcję Prezesa Rady Dyrektorów pełnił prof. dr hab. Jacek Kuźnicki

 

imdik

W okresie od 2017.01.01 do 2017.06.30 partnerem przewodniczącym był Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, a funkcję Prezesa Rady Dyrektorów pełniła prof. dr hab. Maria Barcikowska-Kotowicz

 

ibb

W okresie od 2017.07.01 do 2017.12.31 partnerem przewodniczącym był Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, a funkcję Prezesa Rady Dyrektorów pełnił prof. dr hab. Piotr Zielenkiewicz

 

ibib

W okresie od 2018.01.01 do 2018.10.31 partnerem przewodniczącym był Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN, a funkcję Prezesa Rady Dyrektorów pełnił prof. dr hab. inż. Adam Liebert

 

W okresie od 2018.11.01 do 2019.04.30 działalności Konsorcjum Biocentrum Ochota PAN przewodniczy Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN, a funkcję Prezesa Rady Dyrektorów pełniła prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń