Siedziba - mapka

Mapa Biocentrum

 

Legenda:

  1. Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej
    (MIBMiK)
  2. Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN (IMDiK PAN)
  3. Instytut Biochemii i Biofizyki PAN (IBB PAN)
  4. Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN (IBIB PAN)
  5. Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN (IPPT PAN)
  6. Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN (IBD PAN)