Rada Dyrektorów

Radę Dyrektorów stanowią dyrektorzy sześciu instytutów naukowych, wchodzących w skład Konsorcjum Biocentrum Ochota. Pracami Rady kieruje prezes, którego kadencja trwa sześć miesięcy. Funkcję tę pełnią kolejno wszyscy dyrektorzy instytutów w systemie rotacyjnym i w kolejności zapisanej w Umowie o utworzeniu Biocentrum Ochota.

Zastępcą Prezesa Rady jest dyrektor Instytutu, który przejmie Prezydencję w Biocentrum Ochota w kolejnym półroczu.

Obecnie, w okresie od 1 listopada 2018r. do 30 kwietnia 2019r., na czele Rady Dyrektorów stoi dyrektor Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

Prezes

prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń

prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń
dyrektor Instytutu
Biologii Doświadczalnej
im. M. Nenckiego PAN

Zastępca prezesa

prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński

prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński
dyrektor Instytutu
Podstawowych Problemów Techniki PAN

Pozostali członkowie

prof. dr hab. Jacek Kuźnicki

prof. dr hab. Jacek Kuźnicki
dyrektor Międzynarodowego Instytutu
Biologii Molekularnej i Komórkowej PAN

prof. dr hab. n. med. Maria Barcikowska-Kotowicz

prof. dr hab. n. med. Maria
Barcikowska-Kotowicz

dyrektor Instytutu
Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej
im. M. Mossakowskiego PAN

prof. dr hab. Piotr Zielenkiewicz

prof. dr hab. Piotr Zielenkiewicz
dyrektor Instytutu
Biochemii i Biofizyki PAN

prof. dr hab. inż. Adam Liebert

prof. dr hab. inż. Adam Liebert
dyrektor Instytutu
Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN

Pierwszy prezes Biocentrum Ochota

prof. dr hab. Zbigniew Czernicki

prof. dr hab. Zbigniew Czernicki
były dyrektor Instytutu
Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej
im. M. Mossakowskiego PAN