Umowa o utworzeniu Konsorcjum

 

 

W dniu 28 grudnia 2007 roku, dyrektorzy Instytutów PAN - członków założycieli Konsorcjum Biocentrum Ochota, działających na terenie Kampusu Ochota w Warszawie, po uzyskaniu akceptacji inicjatywy ze strony prezesa PAN oraz w następstwie podpisania Listu intencyjnego (13 sierpnia 2007r.), informującego o zamiarze utworzenia kolejnej placówki Akademii, podpisali ostateczny akt prawny powołujący do życia Konsorcjum, z dniem 1 stycznia 2008 roku.

 

Umowa, podpisana - przez dyrektorów i zastępców dyrektorów Instytutów, na czas nieokreślony, dokładnie definiuje cele działalności Biocentrum Ochota oraz jego strukturę i moc prawną.

 

 

Do pobrania: Umowa o utworzeniu Konsorcjum Biocentrum Ochota

Aneks do umowy o utworzeniu Konsorcjum Biocentrum Ochota z dn. 6.10.2020 r.