Clinical and biochemical aspects of primary and secondary hyperammonemic disorders


Mamy przyjemność zaprosić do wzięcia udziału
w międzynarodowej jednodniowej konferencji dotyczącej wrodzonych hiperamonemii

pt. „Clinical and biochemical aspects of primary and secondary hyperammonemic disorders”,
współorganizowanej przez Instytut Medycyny Doświadczalnej
i Klinicznej PAN oraz Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.

Konferencja odbędzie się w dniu 3 czerwca 2022 roku, w formie hybrydowej w siedzibie Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie.
Przewidziana jest równoległa transmisja online.
Językiem wykładowym jest język angielski.

Zapraszamy do zapoznania się z programem i do darmowej rejestracji przez udostępniony poniżej formularz.

FORMULARZ REJESTRACJI

PROGRAM KONFERENCJI

For English version click here

Adres miejsca konferencji:
Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
Aleja Dzieci Polskich 20
04-736 Warszawa

Uroczystość wręczenia dyplomów Nagród Naukowych i Wyróżnień Wydziału Nauk Medycznych PAN

Dnia 14 grudnia 2016 r.  w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów Nagród Naukowych i Wyróżnień Wydziału Nauk Medycznych PAN.

Z ogromną przyjemnością przyjęliśmy wiadomość, że uchwałą Wydziału V Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk w dniu 24 listopada 2016 r. została  przyznana  Nagroda  Naukowa Wydziału Nauk Medycznych PAN zespołowi w składzie: Prof. dr hab. Monika Puzianowska-Kuźnicka, Prof. dr hab. Edward Franek, dr hab. Małgorzata Mossakowska, za cykl publikacji pt. „Genetyczne, biochemiczne, kliniczne i epidemiologiczne aspekty starzenia ze szczególnym uwzględnieniem starzenia pomyślnego”.

Więcej informacji o nagrodach i wyróżnieniach Wydziału V PAN znajduje się na stronie:

http://instytucja.pan.pl/index.php/aktwydz5/4327-nagrody-i-wyroznienia-naukowe-wydzialu-nauk-medycznych-pan-w-2016-roku

    

Nagrody IV Wydziału PAN

2 grudnia 2014 r odbyła się uroczystość wręczenia nagród Wydziału IV Nauk Technicznych PAN. Wśród wyróżnionych byli młodzi naukowcy Instytutów Biocentrum:

dr hab. inż. Łukasz JANKOWSKI z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, wyróżniony za cykl jedenastu prac pod zbiorczym tytułem Dynamic load identification for structural health monitoring składający się z monografii i dziesięciu wybranych artykułów,
dr inż. Daniel MILEJ z Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN, wyróżniony za cykl jedenastu publikacji pod zbiorczym tytułem Ocena ukrwienia mózgu z zastosowaniem czasowo-rozdzielczych pomiarów optycznych obejmujący pracę doktorską pt.: Ocena ukrwienia mózgu z wykorzystaniem czasowo-rozdzielczych pomiarów fluorescencji podczas napływu i klirensu optycznego środka kontrastującego.

Naukowcy z IBD PAN współautorami artykułu w „Science” nt. powstawania nowotworów

IBD

Prof. Jerzy Duszyński, dr hab. Mariusz Więckowski i doktorantka mgr Magda Lebiedzińska z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, PAN są  (obok naukowców z Włoch i Stanów Zjednoczonych) autorami artykułu na temat rozwiązania jednej z tajemnic powstawania nowotworów.
Artykuł pt. "PML regulatews apoptosis at endoplasmic reticulum by modulating calcium release", opublikowany w "Science", został zaliczony przez redakcję pisma do kategorii Science Express, czyli najlepszych prac opublikowanych w tym periodyku.

Więcej...

Naukowcy z IMDiK PAN nagrodzeni

IMDiK

17 grudnia br. przyznano nagrody Wydziału Medycznego Polskiej Akademii Nauk. Wśród laureatów są dwa zespoły z Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Komórkowej PAN .
Nagrodę naukową im. Jędrzeja Śniadeckiego przyznano zespołowi w składzie: prof. dr hab. Krystyna Domańska-Janik, prof. dr hab. Barbara Łukomska, dr hab. Leonora Bużańska i dr n. med. Mirosław Janowski.

Zespołową Nagrodę Naukową Wydziału otrzymał zespół: dr Marta Kuczeriszka, dr Agnieszka Walkowska, prof. dr Janusz Sadowski, dr hab. Elżbieta Kompanowska-Jezierska.
Gratulujemy !

Więcej...

Przedstawiciel  IBD PAN  w Narodowym Centrum Nauki

IBD

15 grudnia 2010 r., w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, odbyło się spotkanie inaugurujące działalność Rady Narodowego Centrum Nauki.

Minister Barbara Kudrycka wręczyła akty nominacyjne wszystkim 24 nowym Członkom Rady,  wyłonionym spośród ponad 500 zgłoszeń. Wśród nominowanych naukowców jest przedstawiciel Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN – prof. Leszek Kaczmarek, równocześnie jedyny reprezentant Konsorcjum Biocentrum Ochota PAN.
Gratulujemy!

Więcej...

Laureatka nagrody premiera RP z IBD PAN

IBD

Dr Gabriela Schneider z Pracowni Białek Wiążących Wapń IBD PAN otrzymała tegoroczną Nagrodę Premiera Rzeczpospolitej Polskiej  za rozprawę doktorską pt.: "Udział CacyBP/SIP w reorganizacji cytoszkieletu poprzez oddziaływanie z nowymi ligandami: tubuliną i aktyną" . Promotorem rozprawy jest prof. dr hab. Anna Filipek.

Młodzi naukowcy Instytutów Biocentrum Ochota laureatami "Iuventus Plus"

Biocentrum

8 grudnia 2010r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę młodych pracowników nauki, którym przyznano środki finansowe na realizację projektów zgłoszonych w ramach programu "Iuventus Plus", w latach 2010-2011. W zestawie  304 projektów znalazły się prace 14 przedstawicieli Konsorcjum Biocentrum Ochota:  7 pracowników IBB PAN, 5 młodych naukowców z IBD PAN oraz 2 reprezentantki MIBMiK.

Serdecznie gratulujemy.

Szczegóły...

Wyróżnienie EMBO dla 2 naukowców z IBB PAN i IBD PAN

Biocentrum

Europejska Organizacja Biologii Molekularnej (EMBO) wspierająca utalentowanych naukowców , już po raz piąty - 6 grudnia 2010r., w Haidelbergu wyróżniła 6 przedstawicieli nauki, w ramach dotacji EMBO Installation Grants. Wśród laureatów znaleźli się Szymon Świeżewski z IBB PAN oraz Tomasz Wróblewski z IBD PAN. Warto dodać, że spośród prawie 1500 członków EMBO, 55 naukowców otrzymało Nagrodę Nobla.

Serdecznie gratulujemy.

Więcej...

Nowa Dyrekcja w IMDiK PAN

IMDiK

Z dniem 1 grudnia 2010r.- stanowiska dyrektorów w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Komórkowej PAN, zgodnie z decyzją prezesa PAN, objęli:

  • prof. dr hab. n. med. Andrzej W. Lipkowski - dyrektor
  • dr hab. Barbara Zabłocka, prof. IMDiK PAN - z-ca dyrektora ds. naukowych

Funkcję dyrektora ds. ogólnych pełni ponownie - prof.nadzw. Andrzej Ziemba.