Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

IBBInstytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

(www.ibb.waw.pl)

Instytut Biochemii i Biofizyk PAN (IBB PAN) istnieje od 1957 roku. Na przełomie lat przedmiot zainteresowań naukowych Instytutu ewoluował - od klasycznej biochemii, biofizyki oraz chemii fizjologicznej w kierunku nowoczesnej biologii molekularnej.
Szczególnym zainteresowaniem naukowców IBB PAN cieszą się takie zagadnienia jak:

  • genetyka molekularna bakterii i drożdży
  • mutageneza i reperacja DNA
  • biologia molekularna roślin
  • biologia strukturalna
  • bioinformatyka

Budynek IBB PANObecnie Instytut zatrudnia ponad 250 pracowników naukowych, w tym 36 osób z tytułem profesora. Ponad 100 doktorantów należy do Szkoły Biologii Molekularnej afiliowanej przy IBB PAN. Doktoranci uczestniczą w pracach konkretnych grup badawczych, a jednocześnie biorą udział w bogatym programie edukacyjnym opracowanym i prowadzonym przez pracowników naukowych Instytutu.
W ramach bogatego programu naukowego w Instytucie prowadzone są badania z następujących dziedzin:

  • Bioinformatyka – m.in.: modelowanie białek, projektowanie sekwencji pasujących do struktur docelowych, badanie interakcji białko-białko, modelowanie szlaków metabolicznych oraz analiza sekwencji genomowych,
  • Sekwencjonowanie DNA,
  • Proteomika – m.in.: badanie struktur białek, łącznie z identyfikacją ich fragmentów,
  • Techniki NMR – m.in. badanie interakcji białko-ligand.

W Instytucie istnieje również Laboratorium referencyjne dla GMO, które – jako jedno z trzech referencyjnych w tym zakresie placówek w Polsce, współpracuje m.in. z Centralnym Laboratorium Referencyjnym UE, Joint Research Centre w Ispra, we Włoszech.

Kolejne bardzo ważne wyzwanie dla Instytutu, to Bank Materiałów Biologicznych , który obejmuje kolekcje różnych plazmidów, szczepów bakteryjnych oraz drożdżowych. W chwili obecnej, Bank liczy ponad 8500 próbek, dostępnych dla badaczy z IBB oraz spoza Instytutu.

Więcej...