Seminaria/Wykłady

WYZWANIA BIOLOGII XXI WIEKU

Wykład w ramach Studium Doktoranckiego

Prof. dr hab. Wodzisław Duch (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) wygłosi wykład

„Mózg i umysły, czyli co wiemy o sobie”

22 listopada (czwartek) o godz. 15.00, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego

Sala konferencyjna na I piętrze

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Seminarium IPPT PAN

IPPT

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
zaprasza
17 stycznia 2011 r. (poniedziałek), o godz. 10.00
na seminarium:

dr Marcin Białas

OKREŚLANIE LEPKOSPRĘŻYSTYCH WŁASNOŚCI TKANKI NASKÓRKA
ZA POMOCĄ CZUJNIKÓW PIEZOELEKTRYCZNYCH

Miejsce: IPPT PAN, Warszawa, ul. Pawińskiego 5B, Aula (II piętro)

Więcej...

Seminarium Gościa IBB PAN

IBB

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN zaprasza do udziału w seminarium
w dniu 21 grudnia 2010r.(wtorek), o godz. 9.30,
podczas którego

prof. Krystian Jażdżewski
/Ohio State University i WUM/

przedstawi

“Rolę  microRNA  w raku tarczycy”

Miejsce: IBB PAN, ul. Pawińskiego 5a, sala E

Seminarium Instytutowe IPPT PAN

IPPT

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
zaprasza

13 grudnia 2010 r. (poniedziałek), o godz. 10.00
na seminarium:

dr hab. Tomasz Lekszycki

MODELOWANIE INTERAKCJI BIO-RESORBOWALNEGO
MATERIAŁU KOŚCIOZASTĘPCZEGO Z TKANKĄ KOSTNĄ

Miejsce: IPPT PAN, Warszawa, ul. Pawińskiego 5B, Aula (II piętro)

Więcej...

Seminarium w IBD PAN

IBD

Zakład Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej IBD PAN zaprasza

16 grudnia br. (czwartek), o godz.15.00

na Seminarium Zakładu Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej, podczas którego
Artur Czupryn i Grażyna Truszkowska
(Pracownia Molekularnych Podstaw Plastyczności Mózgu)
wygłoszą wykład

"Po nitce do kłębka – powstawanie, migracja i różnicowanie neuronów w dojrzałym mózgu"

Miejsce: IBD PAN, ul. Pasteura 3, sala I piętro

Wykład w MIBMiK

MIBMiK

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej zaprasza
16 grudnia br. ( czwartek), o godz.9.30
na wykład

dr Dominiki Nowis
(Zakład Immunologii, Centrum Biostruktury WUM)

"Cardiotoxicity of anticancer therapeutic bortezomib"
Wprowadzenie: Marta Miączyńska

Miejsce: MIBMiK, ul. Trojdena 4, sala 0-12, parter

Seminarium Instytutowe IBB PAN

IBB

Instytut Biochemii i Biofizyki IBB PAN

zaprasza

30 listopada (wtorek), o godz.9.30

na wykład

dr Darii Romanyuk
/Zakład Genetyki/

"Involvement of Rsp5 ubiquitin ligase in selective and nonselective autophagy"

Miejsce: IBB PAN, ul. Pawińskiego 5, sale "E"

Seminarium w IBD PAN

IBD

Zakład Neurofizjologii IBD PAN zaprasza w dniu

1 grudnia br. (środa), o godz.15.00
na seminarium podczas którego

prof. Jerzy W. Mozrzymas
(Katedra Biofizyki, Wydział Lekarski AM, Wrocław)
wygłosi referat

pt.: "Rola metaloproteinaz w hipokampalnej plastyczności synaptycznej"

Miejsce: IBD PAN, ul. Pasteura 3, sala II piętro

Więcej

Seminarium w IBD PAN

IBD

Zakładu Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej IBD PAN zaprasza w dniu

2 grudnia br. (czwartek), o godz.15.00
na seminarium, w trakcie którego

Marta Obara-Michlewska
(Zakład Neurotoksykologii IMDiK)

wygłosi wykład pt.:

"Rola kanałów jonowych i wodnych w glejotoksyczności amoniaku"

Miejsce: IBD PAN, ul. Pasteura 3, sala II piętro

Seminarium w MIBMiK

MIBMiK

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej zaprasza w dniu

2 grudnia br. (czwartek), o godz. 9.15
na seminarium z udziałem

dr. Michała Fortuny
(Wydział Farmakologii, Uniwersytet w Virginii),
który wygłosi wykład

"Role of the Retrotrapezoid Nucleus in the chemical and feed-forward control of breathing"

Gospodarzami spotkania będą
Marta Miaczyńska i Wojciech Potrzebowski

Miejsce: MIBMiK, ul. Ks. Trojdena 4, sala wykładowa 0-12, parter