Statut PAN

Instytuty, które zainicjowały utworzenie Konsorcjum Biocentrum Ochota, są jednostkami badawczymi Polskiej Akademii Nauk. Pięć z nich podlega Wydziałom PAN:

  1. Instytut Biochemii i Biofizyki PAN - II Wydział Nauk Biologicznych,
  2. Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN- IV Wydział Nauk Technicznych,
  3. Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN- II Wydział Nauk Biologicznych,
  4. Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN – VI Wydział Nauk Medycznych,
  5. Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN - IV Wydział Nauk Technicznych,

natomiast szósty:  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej jest placówką pozawydziałową Akademii.

W związku z powyższym Konsorcjum podlega przepisom prawnym zawartym w Statucie Polskiej Akademii Nauk. Statut stanowi załącznik do UCHWAŁY Zgromadzenia Ogólnego PAN nr 8/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Polskiej Akademii Nauk (do pobrania: tutaj).

PAN