List do prezesa PAN

Dyrektorzy sześciu Instytutów Polskiej Akademii Nauk, działających na terenie Kampusu Ochota w Warszawie, skierowali do prof. Michała Kleibera – prezesa PAN, list powiadamiający o nowej inicjatywie Instytutów, utworzeniu Konsorcjum Biocentrum Ochota - jednostki pozawydziałowej Akademii, której podstawowym zadaniem będzie wykorzystanie potencjału naukowego ekspertów Instytutów – założycieli i członków Biocentrum, do realizacji znaczących projektów z zakresu: biologii, medycyny, bioinżynierii i biotechnologii.

Spotkanie prof.Kleibera z Radą Dyrektorów

"(…) Szanowny Panie Profesorze,

uprzejmie informujemy, że dyrektorzy Instytutów, podpisani poniżej, zebrani w dniu 02.04.2007r. w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, przedyskutowali aktualne problemy, związane z tworzeniem Centrów Badawczych PAN.

Pragniemy przedłożyć propozycję, która mogłaby być projektem pilotowym, utworzenia na terenie Kampusu Ochota Centrum Badawczego o nazwie „ Biocentrum Ochota”. Udział w Centrum zadeklarowały wszystkie placówki PAN działające na terenie Kampusu Ochota. Proponowane utworzenie Centrum umożliwi znaczną koncentrację interdyscyplinarnego potencjału badawczego, zdolnego do realizacji dużych międzynarodowych grantów, rozwiązujących problemy z dziedziny biologii, medycyny oraz biotechnologii i bioinżynierii. Propozycja wykorzystuje dotychczasowe doświadczenia ze współpracy w ramach Kampusu Ochota i realizuje założenia z „Projektu Rady Dyrektorów Placówek Naukowych PAN” z dnia 30.03.2007r. Uczestniczące w „Biocentrum Ochota” Instytuty zachowałyby osobowość prawną.

Wspólna Rada Programowa zapewni koordynacje badań , a Międzynarodowa Grupa Doradcza zabezpieczy ocenę postępu badań.(…)"

więcej …