IMDIK - poszukuje kandydata na stanowisko typu post-doc (adiunkt)

IMDIK

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego

Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

 

poszukuje kandydata na stanowisko

typu post-doc (adiunkt)

Czytaj więcej...

IMDIK - konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Neurotoksykologii

IMDIK

Dyrektor

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

 

ogłasza konkurs na stanowisko

asystenta

w Zakładzie Neurotoksykologii

Czytaj więcej...

IMDIK - job vacancy for the position of assistant in Department of Neurotoxicology

IMDIK

Job Vacancy is announced

by the Director of Mossakowski Medical Research Institute, Polish Academy of Sciences

for the position of

assistant

in Department of Neurotoxicology

Czytaj więcej...

IMDIK - konkurs na stanowisko asystenta

IMDIK

Dyrektor

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

 

ogłasza konkurs na stanowisko

asystenta

w Zakładzie Komórkowej Transdukcji Sygnału

Czytaj więcej...

IMDIK - job vacancy for the position of assistant

IMDIK

Job Vacancy is announced

by the Director of Mossakowski Medical Research Institute, Polish Academy of Sciences

for the position of

assistant

in the Department of Cellular Signaling

Czytaj więcej...

IMDIK - rekrutacja na stanowisko typu post-doc (adiunkt)

IMDIK

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego

Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

 

poszukuje kandydata na stanowisko

typu post-doc (adiunkt)

Czytaj więcej...

IMDIK - Post-doctoral Research Associate position recrutation

IMDIK

Mossakowski Medical Research Institute, Polish Academy of Sciences, Warsaw

is seeking a candidate for a position of Post-doctoral Research Associate

Czytaj więcej...

Dyrektor IMDiK ogłasza konkurs

IMDIK

Dyrektor Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej
im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
ogłasza konkurs na stanowisko
asystenta
w Zakładzie Neurotoksykologii

Czytaj więcej...

Job Vacancy is announced by the Director of MMRI

IMDIK

Job Vacancy is announced by the Director
of Mossakowski Medical Research Institute, Polish Academy of Sciences
for the position of
asistant
in Department of Neurotoxicology

Czytaj więcej...

IMDIK - rekrutacja na asystenta lub adiunkta

IMDIK

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego

Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

 

poszukuje kandydata na stanowisko

typu post-doc (asystent lub adiunkt*)

*zależnie od kwalifikacji kandydata

 

Czytaj więcej...