Konkurs na kierownika Pracowni Inżynierii Komórkowej IBD PAN

IBD

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
ogłasza konkurs na stanowisko

kierownika Pracowni Inżynierii Komórkowej (typu core facilities),

która będzie prowadzić badania usługowe zarówno dla pracowników Instytutu Nenckiego, jak i innych ośrodków naukowych.

Prowadzone prace będą dotyczyć m.in. doświadczeń na zwierzętach, zapłodnienia zwierząt in vitro i genotypowania.

Termin zgłaszania kandydatów: 30 listopada 2010r.
Więcej szczegółów...

IPPT PAN poszukuje adiunkta

Zakład Mechaniki Materiałów IPPT PAN
ogłosił konkurs na stanowisko

ADIUNKTA.

Kandydaci, przystępujący do konkursu,  mogą składać papiery do dnia 14 grudnia 2010 roku.

Więcej szczegółów...

IPPT ogłasza konkurs...

IPPT

... na stanowisko dyrektora Naukowego Centrum „Konwersja energii i źródła odnawialne” (w budowie) w Jabłonnie k.Warszawy.
Termin składania ofert upływa w dniu 30 października 2010r.

Więcej

Rekrutacja w IBB

IBB

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN prowadzi rekrutację: magistrantów, doktorantów oraz osób po doktoracie, do programu TEAM pt.: "Widespread and potent non-coding RNA in plants genome regulation, development and evolution"

Więcej...

Asystent w IMDiK

IMDiK

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN ogłasza rekrutację
na stanowisko

Asystenta

w Pracowni Neurochirurgii Doświadczalnej
Zespołu Kliniczno-Badawczego Neurochirurgii

 

Termin nadsyłania dokumentów upływa w dniu 30 października 2010 r.

Więcej...

Instytut Biologii Doświadczalnej PAN zatrudni…

 

IBD

… 3 osoby ze stopniem doktora do realizacji 4-letniego projektu pt.: “Molecular Mechanisms of Insulin Resistance and Beta-cell Failure in Type 2 Diabetes”

 

Termin składania aplikacji: 15 października 2010 r.

Więcej...

INSTYTUT NENCKIEGO ZATRUDNI ASYSTENTA

IBD

Pracownia Molekularnych Podstaw Starzenia IBD im. M. Nenckiego PAN poszukuje doświadczonego pracownika naukowego, posiadającego co najmniej stopień doktora, do realizacji badań z zakresu hodowli pierwotnych neuronów kory i hipokampa embrionów mysich i szczurzych.

 

Szczegółowe informacje: http://www.nencki.gov.pl/praca

INSTYTUT NECKIEGO ZATRUDNI ADIUNKTA

IBD

Pracownia Neurobiologii Emocji IBD im.M.Nenckiego  PAN poszukuje doświadczonego pracownika naukowego, posiadającego co najmniej stopień doktora, do realizacji badań dotyczących neurobiologicznych podstaw zaburzeń zachowań społecznych w mysich modelach autyzmu.

 

Szczegółowe informacje: http://www.nencki.gov.pl/praca

IMDIK PAN POSZUKUJE ASYSTENTA DO PRACOWNI NEUROGENETYKI

IMDIK

Pracownia Neuorogenetyki w Zespole Kliniczno-Badawczym Chorób Zwyrodnieniowych CUN poszukuje kandydatów na stanowisko
ASYSTENTA.

 

Szczegółowe informacje na: www.imdik.pan.pl