IMDIK - Post-doctoral Research Assistant or Post-doctoral Research Associate

IMDIK

Mossakowski Medical Research Institute, Polish Academy of Sciences, Warsaw

is seeking a candidate for a position of Post-doctoral Research Assistant

or Post-doctoral Research Associate*

* dependent on candidate’s qualifications

 

Czytaj więcej...

IMDIK - rekrutacja na asystenta lub adiunkta

IMDIK

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

 

poszukuje kandydata na stanowisko typu post-doc

(asystent lub adiunkt*)

*zależnie od kwalifikacji kandydata

Czytaj więcej...

IMDIK - Post-doctoral Research Assistant or Post-doctoral Research Associate

IMDIK

Mossakowski Medical Research Center, Polish Academy of Sciences, Warsaw

is seekeing a candidate for a position of Post-doctoral Research Assistant or Post-doctoral Research Associate*

* dependent on candidate’s qualifications

Czytaj więcej...

IMDIK - rekrutacja na stanowisko adiunkta

IMDIK

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

 

Rekrutacja na stanowisko

ADIUNKTA

 

Czytaj więcej...

IMDIK - rekrutacja na asystenta

IMDIK

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Rekrutacja na stanowisko

ASYSTENTA

 

Czytaj więcej...

IMDIK - researcher assistant or assistant professor recrutation

IMDIK

Job Vacancy is announced

by the Director of Mossakowski Medical Research Institute, Polish Academy of Sciences

for the position of

 

Post-doctoral Research Assistant or Post-doctoral Assistant Professor*

 

Czytaj więcej...

IMDIK - rekrutacja na stanowisko asystenta lub adiunkta

IMDIK

Dyrektor

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

 

ogłasza nabór na stanowisko

typu post-doc (asystent lub adiunkt*)

 

Czytaj więcej...

IMDIK - assistant professor recrutation

IMDIK

Job Vacancy is announced

by the Director of Mossakowski Medical Research Institute, Polish Academy of Sciences

for the position of

assistant professor

in the Department of Cellular Signalling

 

Czytaj więcej...

IMDIK - rekrutacja na stanowisko adiunkta

IMDIK

Dyrektor

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

 

ogłasza konkurs na stanowisko

adiunkta

do Zakładu Komórkowej Transdukcji Sygnału

 

Czytaj więcej...

IMDIK - rekrutacja na stanowisko post-doc (adiunkt/asystent)

IMDIK

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

poszukuje kandydata/-tki na stanowisko typu post-doc

(asystent lub adiunkt*)

*zależnie od posiadanych kwalifikacji

 

 

Rekrutacja dotyczy projektu OPUS 18, nr 2019/35/B/NZ3/04383 „Wpływ PGC1a na biogenezę mitochondriów i różnicowanie neuralne podczas wczesnych etapów rozwoju ludzkich organoidów mózgu”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, realizowanego w Zakładzie Bioinżynierii Komórek Macierzystych IMDiK PAN

Czytaj więcej...