IMDIK - poszukuje badacza na staż podoktorski oraz doktoranta

IMDIK

Pracownia Multi-omiki Chorób Człowieka
Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M.Mossakowskiego
Polskiej Akademii Nauk
poszukuje badacza na staż podoktorski oraz doktoranta
w projekcie „Multi-onko-mapa: Mapowanie funkcji wiodących onkogenów w chorobach nowotworowych
człowieka metodami multi-omiki” (dr Dawid Walerych)

PDF - PL,

PDF - EN

 

IMDIK - Konkurs na stanowisko asystenta ZKBCHT

IMDIK

Dyrektor

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

 

ogłasza konkurs na stanowisko

asystenta

do Zespołu Kliniczno-Badawczego Chirurgii Transplantacyjnej

 

 

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: asystent (nr postępowania: SDI-002-KK-2/18)

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki medyczne

DATA OGŁOSZENIA:

14.03.2018 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 05.04.2018 r.

DATA OBJĘCIA STANOWISKA: 07.05.2018 r.

LINK DO STRONY:

www.imdik.pan.pl

SŁOWA KLUCZOWE: asystent,

  nowotwory, rak trzustki, choroby zapalne jelit

 

 

Do zadań osoby na ww. stanowisku będzie należało m.in.:

 • Wykonywanie badań zgodnie ze standardami biologii molekularnej, biotechnologii oraz immunohistochemii

 

 • Zabezpieczanie pobranego materiału pod kątem wykonywania dalszych analiz

 

 • Zastosowanie technik immunohistochemicznych, ELISA, RT-PCR

 

 • Współudział w tworzeniu i wykonywaniu badań naukowych prowadzonych przez pracowników Zakładu i inne zespoły naukowe Instytutu

 

 • Wprowadzanie nowych technologii badawczych w celu podnoszenia jakości badań naukowych

 

 • Przygotowywanie wyników badań oraz ich opracowań naukowych (publikacji, prezentacji na konferencje)

 

 • Wskazanie IMDiK PAN jako pierwszego miejsca pracy.

 

 

 

Oczekujemy:

 • Doświadczenia w pracy laboratoryjnej

 

 • Praktycznej znajomości technik detekcji białek, izolacji kwasów nukleinowych oraz białek, rozdziału elektroforetycznego w żelach agarozowych oraz poliakrylamidowych, analizy bioinformatycznej danych

 

 • Motywacji do pracy naukowej, umiejętności realizowania badań naukowych
  i upowszechniania ich wyników

 

 • Sporządzania wniosków o finansowanie badań oraz raportów z prowadzonych badań

 

 • Aktywnego reprezentowania Zespołu na konferencjach naukowych oraz przygotowanie prac do publikacji w pismach z listy ISI

 

 • Znajomości pakietu MS Office oraz programów specjalistycznych z zakresu analizy bioinformatycznej/statystycznej

 

 • Dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie

 

 • Umiejętności pracy w zespole, komunikatywności, zaangażowania

 

 • Samodzielności i umiejętności dobrej organizacji pracy własnej, zarządzania czasem

 

 • Mile widziane publikacje w czasopismach  o zasięgu międzynarodowym.

 

 

 

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w prestiżowym Instytucie naukowym w formie umowy o pracę (etat)

 

 • Możliwość stałego dokształcania - intensywnego rozwoju zawodowego
  i naukowego pod opieką uznanych autorytetów.

 

 • Przyjazną atmosferę pracy w zgranym zespole wysoko wykwalifikowanych specjalistów.

 

 

 

 

 

 

 

Prosimy o załączenie do aplikacji oświadczenia o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie składanej dla potrzeb rekrutacyjnych w konkursie na stanowisko naukowe, zgodnie  z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 922)."

 

Składanie dokumentów: 

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie podpisanych przez Kandydata dokumentów (CV, list motywacyjny, spis osiągnięć naukowych, listy rekomendacyjne, kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań stawianych Kandydatom) w wersji papierowej w sekretariacie IMDiK PAN oraz przesłanie aplikacji w wersji elektronicznej na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Składając dokumenty należy powołać się na numer postępowania: SDI-002-KK-2/18.

 

Miejsce składania dokumentów:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Sekretariat, pokój D105 (parter)

ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa

 

Termin składania dokumentów: 05.04.2018 r.

Złożenie dokumentów w terminie będzie skuteczne jeśli do dnia 05.04.2018 r. wpłynie do sekretariatu zarówno wersja elektroniczna jak i papierowa opatrzona podpisem.

Nie decyduje data stempla pocztowego. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: II połowa kwietnia 2018 r.

 

 

 

IMDIK - konkurs na stanowisko adiunkta w Pracowni Patoneurochemii Zakładu Neurochemii

IMDIK

 

Dyrektor

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko

adiunkta

w Pracowni Patoneurochemii Zakładu Neurochemii

 

Czytaj więcej...

IMDIK - konkurs na stanowisko asystenta

IMDIK

 

Dyrektor

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

 

ogłasza konkurs na stanowisko

asystenta

w Zespole Nerwowo-Mięśniowym

Czytaj więcej...

IMDIK - konkurs na stanowisko asystenta w Zespole Kliniczno-Badawczym Chirurgii Transplantacyjnej

IMDIK

Dyrektor

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

 

ogłasza konkurs na stanowisko

asystenta

w Zespole Kliniczno-Badawczym Chirurgii Transplantacyjnej

 

Czytaj więcej...

IMDIK - konkurs na stanowisko asystenta

IMDIK

 Dyrektor

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

 

ogłasza konkurs na stanowisko

asystenta

do Zespołu Nerwowo-Mięśniowego

Czytaj więcej...

IMDIK - konkurs na stanowisko adiunkta

IMDIK

Dyrektor

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

 

ogłasza konkurs na stanowisko

adiunkta

do Zespołu Nerwowo-Mięśniowego

 

Czytaj więcej...

IPPT PAN poszukuje adiunkta (ogłoszenie 2)

IPPT

Zakład Mechaniki i Fizyki Płynów Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN poszukuje doświadczonego pracownika naukowego na stanowisko adiunkta, do pracy w projektach badawczych realizowanych w tematyce: nanowłókna, uwalnianie leków, mikroprzepływy, symulacje numeryczne.

 

Szczegóły pod adresem: http://www.ippt.pan.pl/attachments/article/76/2015-03-12-ogloszenie-adiunkt-zmifp.pdf

IPPT PAN poszukuje adiunkta (ogłoszenie 1)

IPPT

Pracownia Modelowanie w Biologii i Medycynie ZMiFP Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN poszukuje doświadczonego pracownika naukowego w zakresie modelowania matematycznego w biologii systemów, na stanowisko adiunkta, do pracy w projektach badawczych realizowanych w Pracowni dotyczących modelowania procesów regulatorowych (m.in. nieswoista obrona immunologiczna, transformacja nabłokowo-mezenchymalna) na poziomie komórkowym w oparciu o badania eksperymentalne prowadzone w pracowni.

 

Szczegóły pod adresem: http://www.ippt.pan.pl/attachments/article/76/2015-03-10-ogloszenie-adiunkt-zmifp.pdf

IMDiK PAN poszukuje profesorów w dziedzinie neurobiologii i  neurochemii

IMDiK

Dyrektor Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN ogłasza konkurs na czasowe zatrudnienie dwóch wysokokwalifikowanych specjalistów medycyny do realizacji projektów badawczych w dziedzinie neurochemii i neurobiologii oraz opieki  merytorycznej pracy doktorantów i młodych naukowców. Termin składania podań upływa w dniu 10 stycznia 2011 roku.

Więcej...