IMDIK - rekrutacja na stanowisko specjalisty

IMDIK

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

 

REKRUTACJA NA STANOWISKO

SPECJALISTA

 

w Pracowni Inżynierii Białek

 

 

Nabór do projektu badawczego NCBR „OneHealth approach to sustainable prevention and treatment of infectious diseases” (NOR/POLNOR/PrevEco/0021/2019), realizowanego w Pracowni Inżynierii Białek, IMDiK PAN w Warszawie.

Czytaj więcej...

IMDIK - rekrutacja na stanowisko post-doc (adiunkt/asystent)

IMDIK

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

 

poszukuje kandydata na stanowisko typu post-doc

(asystent lub adiunkt*)

*zależnie od kwalifikacji kandydata

 

 

Rekrutacja dotyczy projektu SONATA BIS nr 2018/30/E/NZ1/00144 pt. „Rola arginazy 2 w funkcjonowaniu prążkowia oraz w patogenezie choroby Huntingtona”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki,

realizowanego w Pracowni Molekularnych Podstaw Neurodegeneracji IMDiK PAN

Czytaj więcej...

IMDIK - rekrutacja na stanowisko adiunkta

IMDIK

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

 

poszukuje kandydata na stanowisko adiunkta

 

Rekrutacja dotyczy projektu SONATA BIS nr 2018/30/E/NZ1/00144 pt. „Rola arginazy 2 w funkcjonowaniu prążkowia oraz w patogenezie choroby Huntingtona”

realizowanego w Pracowni Molekularnych Podstaw Neurodegeneracji IMDiK PAN

 

Czytaj więcej...

IMDIK - rekrutacja na stanowisko post-doc (adiunkt/asystent)

IMDIK

Instytucja: Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

Środowiskowe Laboratorium Rezonansu Magnetycznego Małych Zwierząt

Miasto: Warszawa

Stanowisko:  post-doc (adiunkt/asystent)

Dyscyplina naukowa: nauki medyczne

Termin składania ofert: 9.10.2020

Link do strony: www.imdik.pan.pl

Słowa kluczowe: hodowle komórkowe, oftalmologia doświadczalna, czerniak gałki ocznej

 

Rekrutacja dotyczy projektu NCBiR LIDER nr LIDER/39/0215/L-10/18/NCBR/2019 pt. „Opracowanie zaawansowanego systemu podawania leków do gałki ocznej dla rynku badań przedklinicznych”.

Czytaj więcej...

IMDIK - rekrutacja na stanowisko adiunkta

IMDIK

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

 

Rekrutacja na stanowisko

ADIUNKTA

 

Nabór do projektu badawczego NAWA nr PPN/PPO/2019/1/00001 zatytułowanego:
“Exosome-mediated enhancement of immunotherapy against glioblastoma – the role of non-coding RNA”. Tematem projektu jest zdefiniowanie mechanizmów działania niekodujących cząsteczek RNA w procesach inicjacji i progresji nowotworów mózgu, który będzie realizowany w Pracowni Neuroonkologii, IMDiK PAN w Warszawie.

Czytaj więcej...

IMDIK - rekrutacja na stanowisko asystenta

IMDIK

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

 

Rekrutacja na stanowisko

ASYSTENTA

 

Nabór do projektu badawczego NAWA nr PPN/PPO/2019/1/00001 zatytułowanego:
“Exosome-mediated enhancement of immunotherapy against glioblastoma – the role of non-coding RNA”. Tematem projektu jest zdefiniowanie mechanizmów działania niekodujących cząsteczek RNA w procesach inicjacji i progresji nowotworów mózgu, który będzie realizowany w Pracowni Neuroonkologii, IMDiK PAN w Warszawie.

Czytaj więcej...

IMDIK - ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Fizjologii Oddychania

IMDIK
 

PDF

IMDiK poszukuje kandydata na stanowisko post-doc

IMDIK
 

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN

 

poszukuje kandydata na stanowisko post-doc

w ramach projektu badawczego finansowanego przez grant NCN OPUS pod tytułem

„Rola niekodującego RNA w modyfikacji epigenetycznych mechanizmów nowotworzenia”

 

Czytaj więcej...

IMDiK poszukuje kandydata na stanowisko asystenta

IMDIK
 

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN

 

poszukuje kandydata na stanowisko asystenta

w ramach projektu badawczego finansowanego przez grant NCN OPUS pod tytułem

„Rola niekodującego RNA w modyfikacji epigenetycznych mechanizmów nowotworzenia”

 

Czytaj więcej...

IMDIK - konkurs na stanowisko adiunkta lub asystenta

IMDIK
 

Dyrektor

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

 

ogłasza konkurs na stanowisko

adiunkta lub asystenta

w Zakładzie Bioinżynierii Komórek Macierzystych

 

Czytaj więcej...